aIMG_5466.jpg

IMG_5459.jpg

IMG_5460.jpg

IMG_5461.jpg

IMG_5462.jpg

IMG_5463.jpg

IMG_5468.jpg

IMG_5469.jpg

IMG_5471.jpg

IMG_5472.jpg

IMG_5473.jpg

IMG_5474.jpg

IMG_5475.jpg

IMG_5476.jpg

IMG_5477.jpg

IMG_5478.jpg

IMG_5479.jpg

IMG_5480.jpg

IMG_5481.jpg

IMG_5482.jpg

IMG_5483.jpg

IMG_5485.jpg

IMG_5488.jpg

IMG_5489.jpg

IMG_5490.jpg

IMG_5491.jpg

IMG_5492.jpg

IMG_5493.jpg

IMG_5494.jpg

IMG_5495.jpg

IMG_5497.jpg

IMG_5498.jpg

IMG_5499.jpg

IMG_5500.jpg

IMG_5501.jpg

IMG_5504.jpg

IMG_5507.jpg

IMG_5509.jpg

IMG_5510.jpg

IMG_5511.jpg

IMG_5512.jpg

IMG_5513.jpg

IMG_5515.jpg

IMG_5516.jpg

IMG_5517.jpg

IMG_5518.jpg

IMG_5520.jpg

IMG_5522.jpg

IMG_5523.jpg

IMG_5524.jpg

IMG_5525.jpg

IMG_5526.jpg

IMG_5527.jpg

IMG_5528.jpg

IMG_5529.jpg

IMG_5530.jpg

IMG_5534.jpg

IMG_5535.jpg

IMG_5536.jpg

IMG_5537.jpg

IMG_5538.jpg

IMG_5539.jpg

IMG_5540.jpg

IMG_5542.jpg

IMG_5543.jpg

IMG_5544.jpg

IMG_5545.jpg

IMG_5546.jpg

IMG_5547.jpg

IMG_5548.jpg

IMG_5549.jpg

IMG_5550.jpg

IMG_5553.jpg

IMG_5554.jpg

IMG_5555.jpg

IMG_5556.jpg

IMG_5557.jpg

IMG_5558.jpg

IMG_5560.jpg

IMG_5561.jpg

IMG_5562.jpg

IMG_5563.jpg

IMG_5564.jpg

IMG_5565.jpg

IMG_5567.jpg

IMG_5568.jpg

IMG_5569.jpg

IMG_5570.jpg

IMG_5571.jpg

IMG_5573.jpg

IMG_5574.jpg

IMG_5576.jpg

IMG_5577.jpg

IMG_5578.jpg

IMG_5579.jpg

IMG_5580.jpg

IMG_5581.jpg

IMG_5582.jpg

IMG_5583.jpg

IMG_5584.jpg

IMG_5586.jpg

IMG_5587.jpg

IMG_5588.jpg

IMG_5589.jpg

IMG_5590.jpg

IMG_5591.jpg

IMG_5592.jpg

IMG_5593.jpg

IMG_5596.jpg

IMG_5597.jpg


 1. 2019. 03.25 부활 맞이 사순 9일기도 특강 (강사: 강주현 신부님 )

 2. 2019.03.22 제대회 월례회 및 복사

 3. 2019. 03.22 요셉구역 합동미사

 4. 2019.03.17 본당 친선 탁구대회

 5. 2019.03.17 아치에스

 6. 2019.03.09 어린이 미사 및 첫영성체반 우리의 다짐

 7. 2019.03.02 은하유치원 차량 축성식

 8. 2019.03.06 재의 수요일

 9. 2019.03.02 은하유치원 입학식

 10. 2019.03.03 장년회 거리청소

 11. 2019.03.03 주일학교 교사에게 임명장 수여식

 12. 2019.03.2 신입 복사단원 입단식

 13. 2019.03.02 성모기사회 미사(3월)

 14. 2019.02.24 예비 신자 성지순례

 15. 2019.02.24 연도회 월례회 및 청년회 식사대접봉사

 16. 2019.02.23 평신도 협의회 상임위원회 피정

 17. 2019.02.23 유아세례(장은솔 요한, 조하람 루카)

 18. 2019. 02.19 은하유치원 55회 졸업식 (전체)

 19. 2019.02.19 은하유치원 55회 졸업식 (입장식)

 20. 2019.02.17 임명장 수여식(재정분과장,청소년분과장) 그리고 복사사진,성모울타리 행사

Board Pagination Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21 Next
/ 21