List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
160 사순제2주일[2022-03-13] file 온천홍보라파엘 2022.03.11 79
159 사순제1주일[2022-03-06] file 온천홍보라파엘 2022.03.04 58
158 연중제8주일[2022-02-27] file 온천홍보라파엘 2022.02.26 56
157 연중제7주일[2022-02-20] file 온천홍보라파엘 2022.02.23 36
156 연중제6주일[2022-02-13] file 온천홍보라파엘 2022.02.12 60
155 연중제5주일[2022-02-06] file 온천홍보라파엘 2022.02.05 50
154 연중제4주일(해외원조주일)[2022-01-30] file 온천홍보라파엘 2022.01.29 46
153 연중제3주일[2022-01-23] file 온천홍보라파엘 2022.01.24 52
152 연중제2주일[2022-01-16] file 온천홍보라파엘 2022.01.17 80
151 주님공현 대축일[2022-01-02] file 온천홍보라파엘 2022.01.04 107
150 예수 마리아 요셉의 성가정 축일[2021-12-26] file 온천홍보라파엘 2021.12.25 112
149 대림 제4주일[2021-12-19] file 온천홍보라파엘 2021.12.19 79
148 대림 제3주일[2021-12-12] file 온천홍보라파엘 2021.12.11 83
147 대림 제2주일[2021-12-05] file 온천홍보라파엘 2021.12.05 60
146 대림1주일[2021-11-28] file 온천홍보라파엘 2021.11.27 68
145 온누리의 임금이신 우리 주 예수 그리스도왕 대축일[2021-11-21] file 온천홍보라파엘 2021.11.19 76
» 연중제33주일[2021-11-14] file 온천홍보라파엘 2021.11.14 47
143 연중제32주일[2021-11-07]평신도주일 file 온천홍보라파엘 2021.11.05 76
142 2021-10-31[연중제31주일] file 온천홍보라파엘 2021.10.29 50
141 2021-10-24[연중제30주일(전교주일)] file 온천홍보라파엘 2021.10.22 42
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9