List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
140 연중제29주일[2021-10-17] file 온천홍보라파엘 2021.10.16 47
139 교구수호자 묵주기도의 복되신 동정마리아대축일[2021-10-10] file 온천홍보라파엘 2021.10.08 46
138 연중 제27주일(군인주일)[2021-10-03] file 온천홍보라파엘 2021.10.01 61
» 연중제26주일(세계이주민과난민의날)[2021-09-26] file 온천홍보라파엘 2021.09.24 52
136 성 김대건 안드레아 사제와 성 정하상 바오로와 동료순교자들 대축일[2021-09-19] file 온천홍보라파엘 2021.09.17 37
135 연중제24주일[2021-09-12] file 온천홍보라파엘 2021.09.10 53
134 연중제23주일[2021-09-05] file 온천홍보라파엘 2021.09.03 45
133 연중제22주일[2021-08-29] file 온천홍보라파엘 2021.08.30 33
132 연중제21주일[2021-08-22] file 온천홍보라파엘 2021.08.22 52
131 성모승천대축일[2021-08-15] file 온천홍보라파엘 2021.08.14 46
130 연중제19주일[2021-08-08] file 온천홍보라파엘 2021.08.14 20
129 연중제18주일[2021-08-01] file 온천홍보라파엘 2021.07.28 83
128 연중제17주일[2021-07-25] file 온천홍보라파엘 2021.07.22 47
127 연중제16주일(농민주일)[2021-07-18] file 온천홍보라파엘 2021.07.18 47
126 연중제15주일[2021-07-11] file 온천홍보라파엘 2021.07.09 55
125 연중제14주일[2021-07-04] file 온천홍보라파엘 2021.07.04 39
124 연중제13주일[2021-06-27(교황주일)] file 온천홍보라파엘 2021.06.27 52
123 연중제12주일[2021-06-20] file 온천홍보라파엘 2021.06.20 27
122 연중제11주일[2021-06-13] file 온천홍보라파엘 2021.06.13 48
121 지극히 거룩하신 그리스도의 성체 성혈축일[2021-06-06] file 온천홍보라파엘 2021.06.06 38
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9