List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
69 2018.7.22. 연중 제 16주일 file 방어진성당 2018.07.29 47
68 2018.7.15. 연중 제 15주일 (농민 주일) file 방어진성당 2018.07.15 79
67 2018.7.8. 연중 제 14주일 file 방어진성당 2018.07.04 100
66 2018.7.1. 연중 제 13주일 (교황주일) file 방어진성당 2018.06.30 76
65 2018.6.24. 성 요한 세례자 탄생 대축일 file 방어진성당 2018.06.22 93
64 2018.6.17. 연중 제 11주일 file 방어진성당 2018.06.22 69
63 2018.6.10. 연중 제 10주일 file 방어진성당 2018.06.09 103
62 2018.6.3. 지극히 거룩하신 그리스도의 성체 성혈 대축일 file 방어진성당 2018.06.09 71
61 2018.5.27. 지극히 거룩하신 삼위일체 대축일 · 청소년 주일 file 방어진성당 2018.05.27 111
60 2018.5.20. 성령 강림 대축일 file 방어진성당 2018.05.27 54
59 2018.5.13. 주님 승천 대축일 (홍보 주일) file 방어진성당 2018.05.12 164
58 2018.5.6. 부활 제 6주일 (생명 주일) file 방어진성당 2018.05.02 65
57 2018.4.29. 부활 제 5주일 file 방어진성당 2018.04.29 57
56 2018.4.22. 부활 제 4주일 (성소주일) file 방어진성당 2018.04.18 74
55 2018.4.15. 부활 제 3주일 file 방어진성당 2018.04.11 83
54 2018.4.8. 부활 제 2주일 곧, 하느님의 자비 주일 file 방어진성당 2018.04.04 76
53 2018.4.1. 주님 부활 대축일 (부활절) file 방어진성당 2018.03.28 72
52 2018.3.25. 주님 수난 성지 주일 file 방어진성당 2018.03.28 85
51 2018.3.18. 사순 제 5주일 file 방어진성당 2018.03.15 105
50 2018.3.11. 사순 제 4주일 file 방어진성당 2018.03.10 102
Board Pagination Prev 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next
/ 11