0501_002[0].jpg

0501_003.jpg

0501_005.jpg

0501_006[0].jpg

0501_008[0].jpg

0501_010.jpg

0501_011[0].jpg

0501_012[0].jpg

0501_013[0].jpg

0501_014[0].jpg

0501_015.jpg

0501_017.jpg

0501_018.jpg

0501_019.jpg

0501_020.jpg

0501_021.jpg

0501_023.jpg

0501_024.jpg

0507_008.jpg

0507_025.jpg

0507_027.jpg

0507_035.jpg

0507_046.jpg

0507_049.jpg

0507_053.jpg

0507_058.jpg

0507_059.jpg

0507_066.jpg

0507_073.jpg

0507_078.jpg

0507_096.jpg

0507_099.jpg

0507_106.jpg

0507_123.jpg

0507_132.jpg

0507_153.jpg

0507_157.jpg

0507_161.jpg

0508_003.jpg

0508_006.jpg

0508_007.jpg

0508_008.jpg

0508_011.jpg

0508_019.jpg

0508_020.jpg

0508_023.jpg

0508_024.jpg

0508_026.jpg

0508_028.jpg

0508_030.jpg

0508_032.jpg

0508_031.jpg

0508_035.jpg

0508_036.jpg

0508_037.jpg

0508_039.jpg

0508_040.jpg

0508_041.jpg

0508_042.jpg

0508_043.jpg

0508_044.jpg

0508_047.jpg

0508_048.jpg

0508_049.jpg

0508_050.jpg

0508_051.jpg

0508_055.jpg

0508_059.jpg

0508_061.jpg

0508_074.jpg

0508_081.jpg

0508_092.jpg

0508_097.jpg

0508_101.jpg

0508_107.jpg

0508_111.jpg

0508_113.jpg

0508_118.jpg

0515_001.jpg

0515_003.jpg

0515_004.jpg

0515_005.jpg

0515_006.jpg

0515_007.jpg

0515_008.jpg

0515_009.jpg

0515_010.jpg

0515_011.jpg

0515_012.jpg

0515_013.jpg

0515_016.jpg

0515_017.jpg

0515_018.jpg

0515_019.jpg

0515_020.jpg

DSC08210.jpg

DSC08211.jpg

DSC08215.jpg

DSC08216.jpg

DSC08217.jpg

DSC08221.jpg

DSC08223.jpg

0519_001.jpg

0519_003.jpg

0519_005.jpg

0519_007.jpg

0519_011.jpg

0519_012.jpg

0519_013.jpg

0519_014.jpg

0519_016.jpg

0522_003.jpg

0522_005.jpg

0522_006.jpg

0522_008.jpg

0522_015.jpg

0522_017.jpg

0522_018.jpg

0522_019.jpg

0522_020.jpg

0522_021.jpg

0529_005[1].jpg

0529_007[1].jpg

0529_008[2].jpg

0529_010[2].jpg

0529_012[2].jpg

0529_014[1].jpg

0529_015[1].jpg

0529_017[1].jpg

0529_018.jpg

0529_019.jpg

2011년 05월 01일 ~05월 31일 까지

Atachment
첨부 '131'

 1. 한가위 합동 위령미사 (2017.10.4)

 2. 가톨릭 생명 연대 낙태 반대 행렬(2017.10.1)

 3. 40주년 본당의 날!(2017.9.17)-봉사

 4. 40주년 본당의 날!(2017.9.17)-잔치

 5. 40주년 본당의 날!!(2017.9.17)-미사

 6. 파티마 성모발현 100주년 순례 괌 한인성당 방문

 7. 2017년 8월 20일 요셉회 장학금 전달 - 이 한나 (비비안나)

 8. 2017년 8월18일 건강강좌 - 박성재 (도밍고)교수님 "간에 관하여"

 9. 2017년 1월 17일 성안토니오 아빠스 축일

 10. 2017 성모의 밤-2

 11. 2017 성모의 밤-1

 12. 본당 신부님 영명축일

 13. 2017 체육대회-3(2017년 4월 17일)

 14. 2017 체육대회-2(2017년 4월 17일)

 15. 2017 체육대회-1(2017년 4월 17일)

 16. 2017 부활절 그리고 세례식

 17. 2017년 아치에스 행사

 18. 2016년 09월 28일 ~10월 08일 까지

 19. 2016년 01월 30일 ~ 2016년 5월 23일 까지

 20. 2015년 04월 04일 ~ 05월 04일 까지

Board Pagination Prev 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next
/ 11