aIMG_5166.jpg

IMG_5163.jpg

IMG_5168.jpg

IMG_5169.jpg

IMG_5170.jpg

IMG_5172.jpg

IMG_5174.jpg

IMG_5175.jpg

IMG_5176.jpg

IMG_5177.jpg

IMG_5178.jpg

IMG_5179.jpg

IMG_5180.jpg

IMG_5181.jpg

IMG_5182.jpg

IMG_5183.jpg

IMG_5184.jpg

IMG_5185.jpg

IMG_5186.jpg

IMG_5187.jpg

IMG_5188.jpg

IMG_5190.jpg

IMG_5191.jpg

IMG_5192.jpg

IMG_5193.jpg

IMG_5194.jpg

IMG_5195.jpg

IMG_5196.jpg

IMG_5197.jpg

IMG_5199.jpg

IMG_5200.jpg

IMG_5201.jpg

IMG_5202.jpg

IMG_5204.jpg

IMG_5205.jpg

IMG_5206.jpg

IMG_5207.jpg

IMG_5208.jpg

IMG_5209.jpg

IMG_5210.jpg

IMG_5213.jpg

IMG_5217.jpg

IMG_5218.jpg

IMG_5219.jpg

IMG_5220.jpg

IMG_5222.jpg

IMG_5223.jpg

IMG_5224.jpg

IMG_5226.jpg

IMG_5228.jpg

IMG_5229.jpg

IMG_5231.jpg

IMG_5232.jpg

IMG_5233.jpg

IMG_5234.jpg

IMG_5235.jpg

IMG_5236.jpg

IMG_5237.jpg

IMG_5238.jpg

IMG_5239.jpg

IMG_5240.jpg

IMG_5241.jpg

IMG_5242.jpg

IMG_5243.jpg

IMG_5244.jpg

IMG_5245.jpg

IMG_5246.jpg

IMG_5247.jpg

IMG_5248.jpg

IMG_5249.jpg

IMG_5251.jpg

IMG_5252.jpg

IMG_5253.jpg

IMG_5254.jpg

IMG_5255.jpg

IMG_5256.jpg

IMG_5257.jpg

IMG_5258.jpg

IMG_5260.jpg

IMG_5261.jpg

IMG_5262.jpg

IMG_5263.jpg

IMG_5264.jpg

IMG_5265.jpg

IMG_5266.jpg

IMG_5267.jpg

IMG_5268.jpg

IMG_5269.jpg

IMG_5270.jpg

IMG_5271.jpg

IMG_5272.jpg

IMG_5273.jpg

IMG_5274.jpg

IMG_5275.jpg

IMG_5276.jpg

IMG_5277.jpg

IMG_5278.jpg

IMG_5279.jpg

IMG_5281.jpg

IMG_5282.jpg

IMG_5283.jpg

IMG_5284.jpg

IMG_5285.jpg

IMG_5286.jpg

IMG_5287.jpg

IMG_5288.jpg

IMG_5289.jpg

IMG_5290.jpg

IMG_5291.jpg

IMG_5292.jpg

IMG_5293.jpg

IMG_5294.jpg

IMG_5295.jpg

IMG_5296.jpg

IMG_5297.jpg

IMG_5299.jpg

IMG_5302.jpg

IMG_5303.jpg

IMG_5304.jpg

IMG_5305.jpg

IMG_5306.jpg

IMG_5307.jpg

IMG_5308.jpg

IMG_5309.jpg

IMG_5310.jpg

IMG_5311.jpg

Atachment
첨부 '126'

 1. 2019. 03.25 부활 맞이 사순 9일기도 특강 (강사: 강주현 신부님 )

 2. 2019.03.22 제대회 월례회 및 복사

 3. 2019. 03.22 요셉구역 합동미사

 4. 2019.03.17 본당 친선 탁구대회

 5. 2019.03.17 아치에스

 6. 2019.03.09 어린이 미사 및 첫영성체반 우리의 다짐

 7. 2019.03.02 은하유치원 차량 축성식

 8. 2019.03.06 재의 수요일

 9. 2019.03.02 은하유치원 입학식

 10. 2019.03.03 장년회 거리청소

 11. 2019.03.03 주일학교 교사에게 임명장 수여식

 12. 2019.03.2 신입 복사단원 입단식

 13. 2019.03.02 성모기사회 미사(3월)

 14. 2019.02.24 예비 신자 성지순례

 15. 2019.02.24 연도회 월례회 및 청년회 식사대접봉사

 16. 2019.02.23 평신도 협의회 상임위원회 피정

 17. 2019.02.23 유아세례(장은솔 요한, 조하람 루카)

 18. 2019. 02.19 은하유치원 55회 졸업식 (전체)

 19. 2019.02.19 은하유치원 55회 졸업식 (입장식)

 20. 2019.02.17 임명장 수여식(재정분과장,청소년분과장) 그리고 복사사진,성모울타리 행사

Board Pagination Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21 Next
/ 21