List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
113 2019.5.26. 부활 제 6주일 (청소년 주일) file 방어진성당 2019.06.07 49
112 2019.5.19. 부활 제 5주일 file 방어진성당 2019.05.18 136
111 2019.5.12. 부활 제 4주일 (성소 주일) file 방어진성당 2019.05.11 87
110 2019.5.5. 부활 제 3주일 (생명 주일) file 방어진성당 2019.05.01 142
109 2019.4.28. 부활 제 2주일 (곧, 하느님의 자비주일) file 방어진성당 2019.04.24 106
» 2019.4.21. 주님 부활 대축일 file 방어진성당 2019.04.17 123
107 2019.4.14. 주님 수난 성지 주일 file 방어진성당 2019.04.10 163
106 2019.4.7. 사순 제 5주일 file 방어진성당 2019.04.05 153
105 2019.3.31. 사순 제 4주일 file 방어진성당 2019.03.30 171
104 2019.3.24. 사순 제 3주일 file 방어진성당 2019.03.30 95
103 2019.3.17. 사순 제 2주일 file 방어진성당 2019.03.13 113
102 2019.3.10. 사순 제 1주일 file 방어진성당 2019.03.09 84
101 2019.3.3. 연중 제 8주일 file 방어진성당 2019.02.28 195
100 2019.2.24. 연중 제 7주일 file 방어진성당 2019.02.22 69
99 2019.2.17. 연중 제 6주일 file 방어진성당 2019.02.13 94
98 2019.2.10. 연중 제 5주일 file 방어진성당 2019.02.10 69
97 2019.2.3. 연중 제 4주일 file 방어진성당 2019.01.30 85
96 2019.1.27. 연중 제 3주일 (해외 원조 주일) file 방어진성당 2019.01.27 55
95 2019.1.20. 연중 제 2주일 file 방어진성당 2019.01.16 97
94 2019.1.13. 주님 세례 축일 file 방어진성당 2019.01.09 65
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9