20190815_193324.jpg

20190815_195706.jpg

20190815_195949.jpg

20190815_200000.jpg

20190815_200104.jpg

20190816_103831.jpg

20190815_200203.jpg

20190815_200021.jpg

 • <img alt="1567861828634.jpg" data-file-srl="1082804" editor_component="image_link" src="http://www.catholicbusan.or.kr/./files/attach/images/452692/534/073/001/c08f86972be2380f8b29f4f01a50a9b3.jpg" />
  <p></p> <img alt="1567861827125.jpg" data-file-srl="1082805" editor_component="image_link" src="http://www.catholicbusan.or.kr/./files/attach/images/452692/534/073/001/59c4e7c56c0c1bcf5af2f47abcb8f7af.jpg" />
  <p></p> 멋지다~~~^^

 1. 17주년 본당의 날 성지순례(2019.09.29)

 2. 신부님 환영식(2019-10-04)

 3. 이성주 프란치스코 신부님 환영(교중미사중)

 4. 함께하는 여정 특강/ 신앙의 여정

 5. 함께하는여정반 수도원 방문 8/17

 6. 복사단 선서식

 7. 세례식(2019-08-15)

 8. 주임신부님 영명축일

 9. 은혜의 밤

 10. 첫영성체 (2019-06-23)

 11. 세례식(2019-04-21)

 12. 부활전야 (2019-04-20)

 13. 세족식(2019-04-18)

 14. 성경가훈

 15. 성모의밤 (2019-05-31)

 16. 레지오성지순례 목포 (2019-05-19)

 17. 성가정 축복장 수여

 18. 본당 어르신 봄 나들이(거제 외도)2019.05.10

 19. 성금요일 십자가의 길

 20. 성지주일 (2019-04-14)

Board Pagination Prev 1 2 3 Next
/ 3